Kuliah Lapangan Mata Kuliah Earthquake Dynamic

Kuliah Lapangan Mata Kuliah  Earthquake Dynamic diselenggarakan :

  • Tanggal :18 Maret 2017
  • Materi Kuliah Lapangan mengenai sesar/patahan
  • Lokasi: muara kali Ngalang, Bayat dan Cawas
  • Dosen Pembimbing Kuliah Lapangan: Prof. Bagyo Pramumijoyo.